top of page

בתוך ימים אחדים הצליחו שמונה מטפלים להקים מערך סיוע נפשי מהיר לאלפי המשתתפים במסיבות בעוטף עזה ב־7 באוקטובר
בקיצור: לא מעט ביקורת ספגה מערכת בריאות הנפש בישראל בשנים האחרונות, גם בין עמודים אלה. במשך שנים היא יובשה, ומתמודדי הנפש ומשפחותיהם הופקרו לסטיגמות השליליות, הוזנחו וסבלו מהזנחה ומהשפלות. המערכת הזו אומנם עודנה במצוקה קשה, מצוקה שצפויה להתגבר בעקבות הטראומה שחווים רבים מאוד מאזרחי ישראל, אך מתוך המלחמה זרחו גם נקודות אור שמהן ניתן ללמוד על הדרך שבה יכולה וצריכה מדינת ישראל להתנהל – גם בתחומים אחרים. הסיפור של עמותת ״לב בטוח״ הוא נקודת אור כזו.Comments


bottom of page